Sobota, 22 Września 2018 Szukaj   Mapa serwisu   E-mail   Polityka prywatności   Zastrzeżenia prawne    |             
    O firmie i produktach      MASZYNY PRZECISKOWE      SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE      Kontakt      Referencje      Serwis   
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Zalety MULTITYPHOON

 

FILM O PRODUKCIE - kliknij

ilustracja

Ochrona światłowodów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas wdmuchiwania.

Dzięki płynnej regulacji siły podawania, w parze z ciągłym pomiarem rzeczywistej siły podawania, mamy 100% gwarancję, że nasz instalowany światłowód nie ulegnie złamaniu podczas instalacji. Użytkownik może ustawić siłę podawania, dostosowaną indywidualnie do średnicy i jakości posiadanego światłowodu, oraz do zmiennych warunków podczas wdmuchiwania. Przed rozpoczęciem procesu wystarczy jedynie sprawdzić przy jakim parametrze siły podawania (pchania), światłowód ulega zniszczeniu/złamaniu. Traktując odczyt tej siły jako graniczną wytrzymałość światłowodu, wystarczy ustawić parametr maksymalnej siły podawania, poniżej tej wartości, by mieć pewność, że światłowód podczas podawania i natrafienia na lokalną przeszkodę, nie ulegnie przełamaniu. Podajnik w chwili zatrzymania się światłowodu na przeszkodzie, poprzez ustawioną siłę podawania mniejszą od siły niszczącej światłowód, nie pozwoli na jego uszkodzenie. W przypadku grupy urządzeń dostępnych na rynku, światłowód napotkawszy na przeszkodę zatrzyma się na niej, a podajnik poprzez jego dalsze niekontrolowane podawanie, doprowadzi do jego uszkodzenia. Taki uszkodzony odcinek należy wycofać w całości, zezłomować i całą pracę należy rozpocząć od nowa.

 

ilustracja

                           Panel sterowania z regulacją PRĘDKOŚCI i SIŁY

 

 

1 – przewód zasilania długości 5 metrów zakończony wtyczką typową wtyczką jednofazową

2 – Wskaźnik zasilania sygnalizuje doprowadzenie zasilania do podajnika MULTTANK

3 – Regulacja siły podawania światłowodu, przy pomocy potencjometru. W standardowym wyposażeniu podajnika MULTITANK, wartość ustawiamy od minimum wynoszącego 120N do maksimum wynoszącego 550N. W dowolnym momencie Istnieje możliwość zmiany tego zakresu na minimum wynoszącego 300N do maksimum 750N. Podczas podawania i wdmuchiwania światłowodu, należy mieć ustawioną wartość poniżej wartości powodującej ułamanie wdmuchiwanego światłowodu. Wartość ustawionej siły, należy dobrać w zależności od średnicy i jakości światłowodu.

4 – Regulacja prędkości podawania światłowodu, przy pomocy potencjometru. Pozwala na ustawienie prędkości podawania światłowodu od 0 do 50 m/min. Prędkość posuwu jaką powinniśmy ustawić, w dużej mierze zależy od warunków instalacji i wynikających z nich oporów podczas wdmuchiwania światłowodu. Zależy także od ilości powietrza doprowadzonego do rury wtórnikowej. Staramy się zawsze tak dobierać prędkość i ilość powietrza aby wartość aktualnej siły podawania. Odczytana na wskaźniku chwilowej siły podawania (Rozdział 4.2.1.2) była jak najmniejsza.

5 – Pokrętło docisku światłowodu służy do właściwego prowadzenia wdmuchiwanego światłowodu w podajniku. Docisk jest realizowany przy pomocy sprężyny dociskowej, którą zwalniamy poprzez przekręcenie pokrętła w lewo. Pokręcając w prawo podnosimy górne prowadzenie podajnika.

6 – Wyłącznik bezpieczeństwa uruchamia napęd podajnika. Ponowne wciśnięcie awaryjnie zatrzymuje podajnik.

7 – Wskaźnik pracy sygnalizuje włączenie napędu podajnika

8 - Przycisk startu napędu podajnika. Start odbywa się do zadanej Pokrętłem (4) prędkości. Czas rozpędzania do zadanej prędkości wynosi około 10s.

9 – Przycisk stop realizuje natychmiastowe zatrzymanie napędu podajnika

ilustracja
Wskaźnik rzeczywistej chwilowej siły podawania światłowodu 

Podczas podawania i wdmuchiwania światłowodu wskaźnik pokazuje chwilową siłę podawania (pchania), z jaką podajnik MULTITANK podaje światłowód do głowicy wdmuchującej. Wskazywana wartość 0,5 oznacza, że siła pchania światłowodu wynosi 50% wartości ustawionej przy pomocy pokrętła Regulacji siły podawania światłowodu.

Ciągły pomiar rzeczywistej siły podawania widoczny na wyświetlaczu.
Cały problem konieczności precyzyjnej kontroli nad wdmuchiwaniem światłowodu, bierze się z tego, że wraz ze wzrostem liczby wdmuchniętych metrów, w sposób nienaturalny, nieprzewidziany i nieproporcjonalny do długości rośnie opór towarzyszący jego dalszemu wdmuchiwaniu. Brak pełnej kontroli i precyzji nad parametrami podawania, takimi jak siła oraz prędkość podawania w trakcie instalacji, często prowadzi do zatrzymania się całości procesu. W skrajnej sytuacji będziemy zmuszeni do ustalenia miejsca do którego udało nam się go wdmuchnąć, dokonania w tymi miejscu wykopu i kontynuacji wdmuchiwania od tego miejsca, posiłkując się częściowo wsparciem w postaci podawania ręcznego. Od tego problemu uwalnia nas system zastosowany w podajniku MULTITANK.  Pozwala on użytkownikowi na precyzyjne ustawienie zadanej siły podawania światłowodu, mniejszej od siły powodującej uszkodzenie, oraz prędkości jego podawania. Wraz z uruchomieniem, na bieżąco mierzona jest rzeczywista siła podawania światłowodu. Wartość ta jest wyświetlana na wskaźniku siły podawania, zamontowanym na panelu czołowym podajnika, w postaci dziesiętnej części od ustawionej wartości. Wartość 0.5 na przykład oznacza, że w danej chwili światłowód jest podawany siłą stanowiącą połowę wartości ustawionej regulatorem siły podawania. Każdy wzrost oporów wdmuchiwania światłowodu, będący na przykład skutkiem napotkania na łuk, będzie widoczny w postaci zmiany (wzrostu) tej dziesiętnej wartości wyświetlanej na Wskaźniku siły podawania. Dzięki temu Operator na bieżąco może zareagować na zmienne warunki i poprzez zmianę parametrów wdmuchiwania, doprowadzić proces wdmuchiwania do pozytywnego zakończenia. Możliwość obserwacji rzeczywistej chwilowej siły podawania ułatwia operatorowi przewidywanie całkowitej możliwej do realizacji długości poszczególnych odcinków.

Elektryczny napęd podajnika.
W naszym rozwiązaniu podajnik ma napęd elektryczny. To sprawia, że 100% powietrza generowanego przez sprężarkę, jest pożytkowane na samo wdmuchiwanie. Nie tracimy ani cm3 z wydajności sprężarki, na samą obsługę systemu podajnika, który w rozwiązaniach podajników konkurencji, z napędem pneumatycznym, pochłania od 0,5 do 1 m3/min. Zapewnienie większej wydajności powietrza dla samego procesu wdmuchiwania sprawia, że możemy zainstalować dłuższe odcinki światłowodów/mikrorurek.  Ponadto napęd elektryczny ma zdecydowaną przewagę nad napędem pneumatycznym oraz hydraulicznym, w aspekcie precyzji ustawień parametrów podawania takich jak siła i prędkość. To właśnie dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego, mogliśmy uzyskać tak precyzyjny i skuteczny system ochrony światłowodów przed ich uszkodzeniami mechanicznymi podczas wdmuchiwania. W poniższej tabeli przedstawiamy sprawdzone w praktyce zapotrzebowanie na powietrze, umożliwiające realizację typowych instalacji.

ilustracja

Z powyższej tabeli wynika, że dzięki zastosowaniu w podajniku napędu elektrycznego, możliwa jest realizacja typowych instalacji w mikrorurki o średnicach do 16 mm, przy pomocy małych przenośnych sprężarek o wydajnościach rzędu 0,8 - 1 m3/min. W przypadku stosowania podajnika z napędem pneumatycznym, dla mikrorurek o średnicy do 12 mm, typowa sprężarka o wydajności 0,8 - 1 m3/min, pracuje na granicy swoich możliwości i przy maksymalnym obciążeniu silnika. A w przypadku mikrorurek o średnicach powyżej 12 mm, zastosowanie takiej typowej sprężarki nie wystarczy do realizacji instalacji i konieczne staje się zastosowanie większych sprężarek o wydajnościach zbliżonych już do 2 m3/min. W przypadku naszego rozwiązania, właśnie dzięki elektrycznemu napędowi podajnika, przy tego typu pracach, nie ma takiej konieczności.

Możliwość instalowania pakietów mikrorurek.
Zastosowanie Podajnika wraz z Głowicą TYPHOON 50/60 umożliwia jednoczesne wdmuchiwanie kilku mikrorurek. Na rynku coraz częściej występuje taka konieczność. Operatorzy coraz częściej chcą instalować w rurach HDPE puste mikrorurki (bez instalacji światłówodów wewnątrz nich), które w przyszłości zostaną zagospodarowane, wydzierżawione operatorom. Powszechną trudnością jest dodmuchanie kolejnego światłowodu/mikrorurki w rurę HDPE z uprzednio zainstalowanymi światłowodami/mikrorurkami. Dlatego własnie konieczne stało się wyjście naprzeciw instalatorom by umożliwić im zainstalowanie w rurach HDPE pkietów miktorurek, w które w późniejszym czasie będzie można wdmuchnąć niezależne magistrale świtłowodowe.

Rzeczywisty licznik wdmuchiwanego światłowodu
Urządzenie posiada dwa liczniki zintegrowane na jednym panelu. Na panelu dodatkowo mamy przyciski ustawień. Jeden licznik pokazuje nam ilość zainstalowanego już światłowodu. Na drugim liczniku poprzez przyciski ustawień, wskazujemy urządzeniu po jakiej długości wdmuchniętego światłowodu, podajnik ma się zatrzymać.

ilustracja
Licznik długości światłowodu

1 - Licznik Wdmuchiwanego przewodu wskazuje na odległość na jaką został już wdmuchnięty światłowód w danym momencie. Wartość jest wyrażona w metrach bieżących.

2 – Wskaźnik zaprogramowanej ilości światłowodu wyrażony w metrach, po której nastąpi zatrzymanie podawania światłowodu przez podajnik MULTITANK

3 – Przycisk wyzerowania stanu licznika (1) wdmuchniętego do tej pory światłowodu

4 - Przycisk wyzerowania stanu licznika (1) wdmuchniętego do tej pory światłowodu

5 – Cztery pary przycisków służące do zaprogramowania ilości światłowodu do wdmuchania. Programowana wartość pojawia się na wskaźniku (2). Każda para przycisków składa się z dwóch przycisków: wciśnięcie górnego powoduje przyrost o jeden, wciśnięcie dolnego powoduje zmniejszenie o jedną wartość. Poszczególne pary przycisków począwszy od lewej odpowiadają kolejno wartościom: jednostkowym, dziesiątkowym, setek i tysięcy metrów.

Licznik wskazuje nam ilość wdmuchniętego światłowodu z dokładnością do 1% długości.

 

 

Wielofunkcyjność, modułowa budowa.

Podajnik MULTITANK uzbrojony w dedykowaną Głowicę, pozwala na instalację praktycznie wszystkich średnic światłowodów i mikrorurek we wszystkie średnice rur dostępne na rynku. Możliwa jest instalacja światłowodów o średnicach od 1 do 20 mm w mikrorurki o średnicach od 7 do 16 mm oraz w rury HDPE o średnicach 32, 40, 50 i 63 mm. Ponadto system umożliwia instalację typowych pakietów mikrorurek 3x12 mm, 5x10 mm, 7x10 mm, oraz pakietów w otulinie 2x12 mm, 3x12 mm, 7x10 mm, 12x7 mm. Konstrukcja urządzenia pozwala na łatwą adaptację do każdego innego zespołu/pakietu. Możliwe jest także dodmuchiwanie światłowodów w instalacje z już zamontowanymi przewodami, w ilości 1 i 2.

Jeden podajnik obsługuje każdy z czterech zestawów głowic wdmuchujących:

 a) MICROTYPHOON (światłowody Ø1-10 mm w mikrorurki Ø7-16 mm)

 b) TYPHOON 32/40 (światłowody Ø5-20 mm w rury HDPE Ø32mm i Ø40 mm)

 c) TYPHOON 50/63 (światłowody Ø5-20 mm w rury HDPE Ø50mm i Ø63 mm) oraz pakiety mikrorurek

 d) TYPHOON Y2 (dodmuchiwanie w istniejące instalacje)

Głowice można w łatwy i szybki sposób montować/demontować w uniwersalnym gnieździe w przedniej części podajnika. Ponadto zestawy b), c), i d) z powyżej wymienionych, składają się z dwóch osobonych modułów: Głowicy oraz Przyłącza powietrza. To pozwala na wykonanie instalacji z trudno dostępnych i ciasnych miejsc przy konieczności ręcznego dociągania światłowodu ze studni lub wykopu, bez konieczności wykonywania dodatkowych pośrednich przyłączy.

 

 

Rejestracja i zapis parametrów wdmuchiwania

Konieczność sprostania rosnącym wymaganiom Inwestorów, zaowocowała doposażeniem systemu MULTITANK o moduł rejestracji i zapisu w pamięci w postaci plików, parametrów towarzyszących instalacji takich jak: siła nastawiona, siła rzeczywista, czas, prędkość rzeczywista, ciśnienie, odległość, temperatura, lokalizacja GPS miejsca instalacji oraz data realizacji. Bez tej funkcjonalności, żadne urządzenie wdmuchujące nie znajdzie pracy na rynku niemieckim. Tamtejsi inwestorzy tacy jak VODAFONE, T-MOBILE i DEUTSCHE TELEKOM, już teraz wymagają pełnego raportu dostarczonego w wersji elektronicznej, zawierającego wymienione powyżej parametry towarzyszące wdmuchiwaniu. Rozprzestrzenienie się tego wymogu na inne kraje Unii Europejskiej, w tym także na Polskę, jest nieuniknione. Wybrane parametry pracy można na bieżąco śledzić na wskaźniku, zainstalowanym na panelu sterowania Podajnika MULTITANK.

               ilustracja

 

Wskaźnik parametrów wdmuchiwania

 

 

ilustracja

Odczyty na wskaźniku parametrów wdmuchiwania

 

 

P O W R Ó T

 
 KONTAKT:

ilustracja

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
REGON: 190558447
KRS nr 0000069067
konto: ING Bank Śląski S.A.
88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
kapitał zakładowy:
2 360 500 PLN

kret@termamax.com

ilustracja

Region Północ
tel.kom. 607 451 902
tel.kom. 607 451 900

Region Południe
tel. kom. 607 451 433

Region Wschód
tel. kom. 607 451 028


ilustracja

MAX K130S
+
ZESPÓŁ TERMA ZWYCIĘZCY 
1 OFICJALNYCH MIĘZYNARODOWYCH ZAWODÓW W TECHNIKACH BEZWYKOPOWYCH


ilustracja

EXPERT 2012
dla MAX K95S
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

EXPERT 2014
dla MAX K55
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

LAUR EXPERTA
dla zestawu do wdmuchiwania światłowodów MULTITANK


ilustracja

ilustracja


Współpracujemy z:

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

do góry strony    
O firmie i produktach  |  MASZYNY PRZECISKOWE  |  SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE  |  Kontakt  |  Referencje  |  Serwis
Technologie bezwykopowe - oferujemy urządzenia pneumatyczne i udarowe typu kret. Maszyny przeciskowe, krety, młoty, przeciski, przebijaki pneumatyczne.
Przecisk, maszyna przeciskowa, rakieta - wbijanie rur, przewierty, wciąganie rur.